Zapewniamy kompleksową obsługę prawną dla osób fizycznych i prawnych. Oferta uzależniona jest od potrzeb klienta. Indywidualnie ustalamy z klientem zakres pomocy, jakiej potrzebuje. Pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych nie tylko na terenie Częstochowy, również w pozostałych częściach kraju.

 

Zajmujemy się w szczególności:

  • reprezentacją w sporach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi,
  • sporządzaniem opinii prawnych,
  • przekształceniami form działalności gospodarczej,
  • reprezentowaniem osób fizycznych i prawnych w postępowaniach administracyjnych, w tym przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym i Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (wspólnotowe znaki towarowe i wzory przemysłowe),
  • reprezentacja przed sądami administracyjnymi,
  • szeroko rozumianą pomocą w zakresie własności przemysłowej, w tym reprezentacją w sporach sądowych i przed Urzędem Patentowym RP dotyczących praw własności przemysłowej, zgłaszaniu i rejestracji znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,
  • sprawami dotyczącymi odszkodowań i naruszeń dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych.