Rzecznik patentowy Myszków jest osobą odpowiedzialną za udzielanie pomocy prawnej w sprawach własności przemysłowej, którą stanowią wynalazki, patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe, topografia układów scalonych, rysunki i modele przemysłowe, oznaczenia geograficzne oraz nazwy handlowe. Rzecznik patentowy Myszków działa w imieniu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych reprezentując je przed Urzędem Patentowym i broniąc ich interesów. 

Zawód rzecznika patentowego Myszkówk wymaga posiadania dużej wiedzy zarówno technicznej jak i prawniczej.

fhstudio.pl