Radca prawny Myszków

Zawód radcy prawnego jest zajęciem bardzo zbliżonym do zawodu adwokata i wielu punktach kompetencje obu profesji pokrywają się ze sobą.

Radca prawny Myszków udziela pomocy prawnej i reprezentuje swoich klientów przed sądami i urzędami. Do niego należy udzielanie porad Kłobuck i konsultacji prawnych w Myszkowie, wydawanie opinii prawnych, opracowywanie pozwów, apelacji, skarg kasacyjnych, sporządzanie ekspertyz prawnych. Radca prawny w Myszkowie prowadzi również postępowania rejestrowe podmiotów gospodarczych.

Klientami radców prawnych Kłobuck są przede wszystkim podmioty gospodarcze i jednostki organizacyjne, chociaż dzięki zwiększeniu kompetencji zawodowych coraz częściej radcowie prawni reprezentują również interesy osób fizycznych.

Zajmują się również opracowywaniem, uzgadnianiem i opiniowaniem projektów aktów prawnych. Radca prawny Myszków, w przeciwieństwie do adwokata, może wykonywać swój zawód w ramach stosunku pracy, nie może natomiast występować jako obrońca w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.

fhstudio.pl