Radca prawny Częstochowa

Zawód radcy prawnego jest podobny do zawodu adwokata i w większości kompetencje obu profesji pokrywają się ze sobą. Radca prawny udziela pomocy prawnej i reprezentuje swoich klientów przed sądami i urzędami.

Do radców należy udzielanie porad prawnych, wydawanie opinii prawnych, przygotowywanie pism procesowych, w tym apelacji i skarg kasacyjnych.

Radca prawny Częstochowa prowadzi również postępowania rejestrowe podmiotów gospodarczych. Radca prawny Częstochowa może wykonywać swój zawód w ramach stosunku pracy.

Może również występować w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu o przestępstwa skarbowe.

fhstudio.pl