Agnieszka Suskiewicz – radca prawny, rzecznik patentowy, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Prawa i Administracji, Podyplomowych Studiów z zakresu Rachunkowości i Finansów w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Zarządzania, Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Podyplomowych Studiów z zakresu Prawa Własności Przemysłowej Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Prawa i Administracji, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz członek zarządu Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie gospodarczym, autorskim, prawie umów handlowych oraz w prawie cywilnym. Ma doświadczenie jako pełnomocnik w licznych procesach z zakresu prawa własności przemysłowej oraz prawa gospodarczego.

 

Łukasz Suskiewicz – radca prawny od 2008 roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, specjalizuje się w prawie cywilnym, w sprawach dotyczących odszkodowań, w prawie rodzinnym, prawie pracy oraz w prawie obrotu nieruchomościami. Pełnomocnik w licznych procesach sądowych, w tym przed sądami administracyjnymi oraz arbitrażowymi. Obsługa prawna prowadzona jest także w języku angielskim.

fhstudio.pl