Agnieszka Suskiewicz – radca prawny, rzecznik patentowy, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Podyplomowych Studiów z zakresu Rachunkowości i Finansów w Akademii Ekonomicznej w Krakowie,  Podyplomowych Studiów z zakresu Prawa Własności Przemysłowej Uniwersytetu Warszawskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie gospodarczym, autorskim, prawie umów handlowych oraz w prawie cywilnym. Ma doświadczenie jako pełnomocnik w licznych procesach z zakresu prawa własności przemysłowej oraz prawa gospodarczego.

 

Łukasz Suskiewicz – radca prawny od 2008 roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, specjalizuje się w prawie cywilnym, w sprawach dotyczących odszkodowań, w prawie rodzinnym, prawie pracy oraz w prawie obrotu nieruchomościami. Pełnomocnik w licznych procesach sądowych, w tym przed sądami administracyjnymi oraz arbitrażowymi. Obsługa prawna prowadzona jest także w języku angielskim.

 

 

 

fhstudio.pl