O nas

Agnieszka Suskiewicz – radca prawny, rzecznik patentowy

Łukasz Suskiewicz – radca prawny

zobacz więcej

Oferta

Ścisła współpraca naszych Kancelarii zapewnia kompleksową obsługę prawną dla osób fizycznych i prawnych. 

zobacz więcej

Rzecznik patentowy

Nasza Kancelaria Patentowa, prowadzona jest w formie spółki cywilnej, dwóch rzeczników patentowych Teresy Królicy i Agnieszki Suskiewicz.

Teresa Królica uzyskała uprawnienia rzecznika patentowego w dniu 14 grudnia 1988 r. i od tej daty świadczy usługi z zakresu własności przemysłowej.

zobacz więcej

Kontakt

Skontaktuj się z Nami.

 

zobacz więcej

Informujemy, że nasza Kancelaria, mieszcząca się w Częstochowie, świadczy usługi prawne w sprawach związanych ze zgłaszaniem do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wynalazków, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych wyrobów oraz ochrony znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, dodatkowo koordynację i kierowanie przyjmowania i promowania projektów racjonalizatorskich, wynalazków i innowacji, konsultacji i porad udzielanych z zakresu prawa własności przemysłowej, prowadzenie zleconych badań patentowych (w szczególności stanu techniki, czystości patentowej, nowości patentowej), pomoc świadczoną przedsiębiorcom w przedmiocie opracowywania zgłoszeń do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Europejskiego Urzędu Patentowego oraz przed unijnym Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) w Alicante w Hiszpanii (OHIM), Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO), opracowywanie planów wdrażania innowacji, opracowania umów licencyjnych oraz wszelkich umów dotyczących własności przemysłowej.